Sponzorské dary
 


Děkujeme firmě GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a. s., Beskydská 170, Žilina, 741 01 Nový Jičín, IČO: 25874870 za sponzorský dar ve výši Kč 2 000,- na akce pořádané mateřskou školou s programem pro děti.

Děkujeme firmě FINSTAV KRETEK s.r.o, Nábřežní 1726/7, 741 01 Nový Jičín, IČO: 268 327 63 za sponzorský dar ve výši Kč 5 000,- v hotovosti na nákup učebních pomůcek a hraček pro děti.

zpět