Novinky u MŠ Trojlístek


od pondělí 10.5.2021 je umožněna přítomnost všech dětí v mateřské škole dle novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Přítomnost probíhá standardním způsobem, bez omezení počtu dětí, bez testování.

podle novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 3.5.2021 platí pro všechny děti, které se dle mimořádného nařízení mohly vrátit do MŠ od 12.4.2021, bude nově platit povinné testování pouze 1x týdně. Antigenní test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v daném týdnu, tj. zpravidla v pondělí. Nebude-li...

na základě rozhodnutí vlády ČR, budou od pondělí 12. 4. 2021 mateřské školy MŠ Trojlístek (MŠ Máchova 62 a MŠ Komenského 78) otevřeny pro předškoláky - děti, které plní povinnou předškolní docházku v posledním roce před nástupem do ZŠ a dále pro děti rodičů pracujících v IZS (na základě mimořádného opatření MZCR a MŠMT "Provoz škol a školských...

Vážení rodiče a milé děti, pomůžete nám před školkou nazdobit kraslicovník? Pokud budete mít chuť, čas a náladu, prosím, pověste nám na náš strom - kraslicovník - Vaše vajíčko. Viz. příloha. Ať to máme před školkou veselé a velikonoční, můžete Vaše vajíčka nosit a zavěšovat již od zítra.

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 a do 28. března 2021 se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se dosavadním režimu. Mateřská škola Trojlístek je uzavřena do 28.3.2021.

zpět