Novinky u MŠ Trojlístek


Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 8. 7. 2021 opatření, které upravuje pravidla pro návrat zaměstnanců, dětí, žáků a studentů ze zahraničí.

Život hmyzu se stal předmětem zkoumání děti z mateřské školy na ulici Máchova. Tři týdny trvající projekt vyvrcholil hrami na zahradě, kde si vyzkoušely pohyby housenek nebo práci včel.

V pondělí 31.5.2021 dopoledne v 9:30 hod. za námi do MŠ Trojlístek - Máchova 62, Nový Jičín, opět přijede zpěvák Pavel Novák. Vystoupení proběhne na školní zahradě. Všichni se na jeho vystoupení s dětmi těšíme. Představení bude hrazeno z kulturního fondu.

od pondělí 10.5.2021 je umožněna přítomnost všech dětí v mateřské škole dle novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Přítomnost probíhá standardním způsobem, bez omezení počtu dětí, bez testování.

podle novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 3.5.2021 platí pro všechny děti, které se dle mimořádného nařízení mohly vrátit do MŠ od 12.4.2021, bude nově platit povinné testování pouze 1x týdně. Antigenní test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v daném týdnu, tj. zpravidla v pondělí. Nebude-li...

zpět