Novinky u MŠ Trojlístek


tímto dáváme na vědomí, že s účinností od 1.1.2020 se ruší samostatný účet stravného 0100396831/0800. Žádáme vás o provedení následujících změn dle pokynů. Prosíme zároveň o dodržení termínů, abychom předešli případným nesrovnalostem s úhradou stravného pro vaše děti.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ. Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín Máchova 62, příspěvková organizace, jejíž činnost vykonává ředitelka školy Ing. Romana Seifertová , rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání, ve...

Na konec školního roku patří výlet. Celá mateřská škola se vydala autobusy na Horečky. Počasí a příroda, dobrá nálada, svačinky od maminky, no prostě - výlet jak se patří.

zpět