Novinky u MŠ Trojlístek


Žádáme Vás, abyste tyto informace předali svým podřízeným s tím, že toto doporučení KHS MSK se může s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci změnit, respektive zpřísnit.

Vážení rodiče, v případě, že jdete s dětmi do mateřské školy po pobytu v zahraničí, žádáme vás o následující postup:

Na Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje (dále jen KHS MSK) se v současné době obrací stále více občanů, vracejících se z pracovních či soukromých pobytů na území Itálie. Chtějí vědět, zda jim budou provedeny odběry, nařízena karanténa, případně jaká režimová opatření se na ně vztahují a jaká mají dodržovat.

zpět