Přečíst stránku

Vnitřní řády

Vnitřní řád je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny určené ke stravování dětí a zaměstnanců školy. Vnitřní řád je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně včetně zákonných zástupců dětí.