Hlášení incidentu - 

porušení zabezpečení osobních údajů


A) Jméno a kontaktní údaje Správce:

Název: Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace,. Kontaktní poštovní adresa: Máchova 1067/62,

741 01 Nový Jičín. Telefonní číslo: +420 733 143 800. Elektronická adresa podatelny: seifertovatrojlistek@gmail.com . Identifikátor

datové schránky: 9na37yn. IČ: 62330101.

B) Jméno a kontaktní údaje pověřence

Ing. Milan Jandora, milan.jandora@outlook.cz, tel +420 602553813

C) Popis porušení zabezpečení osobních údajů:


1) Povaha porušení zabezpečení osobních údajů:


2) Kategorie a přibližný počet dotčených subjektů údajů (pokud je možno uvést):


3) Kategorie a přibližné množství dotčených záznamů osobních údajů (pokud je možno uvést):


D) Popis pravděpodobných důsledků a popis přijatých a navržených opatření:


1) Pravděpodobné důsledky vyplývající z porušení zabezpečení osobních údajů:


2) Přijatá a navržená opatření s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů.:


V:..................................                                                                                       Datum a čas: ............................

...............................................................................................

Jméno a podpis osoby, která incident nahlásila

V:...............................                                                                                        Datum a čas: ............................

.......................................................................................

Jméno a podpis nadřízené osoby

V:...............................                                                                                          Datum a čas: ............................

...............................................................................................

Jméno a podpis manažera osobních údajů, který incident přijal