Hlášení incidentu - 

porušení zabezpečení osobních údajů


A) Jméno a kontaktní údaje Správce:

Název: Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace,. Kontaktní poštovní adresa: Máchova 1067/62,

741 01 Nový Jičín. Telefonní číslo: +420 733 143 800. Elektronická adresa podatelny: seifertovatrojlistek@gmail.com . Identifikátor

datové schránky: 9na37yn. IČ: 62330101.

B) Jméno a kontaktní údaje pověřence

Ing. Milan Jandora, milan.jandora@outlook.cz, tel +420 602553813

C) Popis porušení zabezpečení osobních údajů:


1) Povaha porušení zabezpečení osobních údajů:


2) Kategorie a přibližný počet dotčených subjektů údajů (pokud je možno uvést):


3) Kategorie a přibližné množství dotčených záznamů osobních údajů (pokud je možno uvést):


D) Popis pravděpodobných důsledků a popis přijatých a navržených opatření:


1) Pravděpodobné důsledky vyplývající z porušení zabezpečení osobních údajů:


2) Přijatá a navržená opatření s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů.:


V:..................................                                                                                       Datum a čas: ............................

...............................................................................................

Jméno a podpis osoby, která incident nahlásila

V:...............................                                                                                        Datum a čas: ............................

.......................................................................................

Jméno a podpis nadřízené osoby

V:...............................                                                                                          Datum a čas: ............................

...............................................................................................

Jméno a podpis manažera osobních údajů, který incident přijal

MŠ Trojlístek Nový Jičín
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky