Projekt Čistá školka

Přečíst stránku

Do školky na ul.Máchova 62 v Novém Jičíně nám k senzoru byla nainstalována i RGB lampička Mráček, která nás podle aktuální barvy upozorňuje na znečištění ovzduší v okolí naší školky.

Projekt Čistá školka

navazuje na úspěšný projekt Čistá školka spolku Nádech z.s. z roku 2018. Ve spolupráci se spolkem Senzorvzduchu z.s. byl v naší školce na ul.Máchova v Novém Jičíně nainstalován senzor vzduchu, který byl umístěn přímo na fasádu budovy. Školka tak má okamžitý přehled o stavu venkovního ovzduší a může tak lépe plánovat venkovní aktivity dětí.

Senzory měří částice PM1, PM2,5 a PM10, teplotu, tlak a vlhkost. 

Dle slov klasika "Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce." Tedy i informace o stavu ovzduší.


Aktuální informace o stavu ovzduší v okolí školky na ul.Máchova v Novém Jičíně naleznete zde:

AKTUÁLNÍ STAV OVZDUŠÍ

MŠ Trojlístek ul.Máchova 62, Nový Jičín 

Sensor.Community - zde odkaz na www stránky
Projekt Čistá školka je zapojen do celosvětové sítě senzorů znečištění ovzduší na webových stránkách Sensor.Community, založená na práci dobrovolníků, kteří vytvářejí otevřené enviromentální údaje.

Jejich posláním je inspirace a obohacování životů lidí tím, že nabízí platformu pro společný zájem o přírodu, která je opravdová a plná radosti.