Mateřská škola Komenského


 Novinky MŠ Komenského                 Fotogalerie MŠ Komenského                     Kalendář akcí MŠ Komenského


II. třída "SLUNÍČKA"

Sluníčko nám krásně hřeje, z oblohy se na nás směje. Svým paprskem ukazuje, jak se ten svět proměňuje.

II. třída naší mateřské školy se jmenuje "Sluníčka". Letos ji tvoří 26 dětí, ve věku od 5 - 6 let, z toho 16 chlapců a 8 dívek. Třídními učitelkami jsou Jana Holišová a Ivona Ohnheiserová DiS. Ve třídě působí také asistent pedagoga Pavlína Kormaníková. Třída je otevřena od 6.30 - 16.00 hodin. Děti se scházejí ve třídě Kuřátek, po převlečení v šatně je odvádí pověřená pracovnice mateřské školy. V souvislosti se situaci Covid 19 se budou děti až do odvolání scházet ve své šatně a třídy budou otevřeny od 6.00 hodin. Děti si přebírá paní učitelka, která má ranní směnu.

23 dětí z celkového počtu skupiny jsou předškoláci. Do kolektivu byly přijaty 3 nové děti, jinak skupinu tvoří děti, které již rok ve třídě působily a doplnily je děti ze třídy "Kuřátek."

Třídní vzdělávací program je strukturován do oblastí - paprsků, které na sebe nezávisle navazují. Vzhledem k věkovému složení skupiny se pouštíme do samostatnějších úkolů, zejména při práci v centrech aktivit, nebo při námětových hrách.

Vzhledem k stávající situaci Covid 19 jsou nadstandardní aktivity mimo mateřskou školu pozastaveny. V rámci mateřské školy nabízíme dětem taneční kroužek pro dívky a sportovní kroužek pro kluky, který se bude pravidelně střídat (jeden týden tanečky, druhý týden sportovky), pod vedením p. uč. Ohnheiserové a Holišové.

Ve třídě panuje přátelská atmosféra, k dětem přistupujeme individuálně a snažíme se o otevřenou komunikaci. Našim hlavním cílem je rozvoj dětí ve všech oblastech a jejich spokojenost.

,,Učíme děti vše o životě a ony nás mezitím učí to, o čem život ve skutečnosti je."Angela Schwindt


      Mateřská škola Komenského 78 je jedním z nejstarších předškolních zařízení na území města Nového Jičína. Byla postavena v roce 1931 a po celou dobu své existence sloužila jako mateřská škola. Jedná se o klasickou, bezbariérovou budovu, postavenou podle vzoru vídeňských mateřských škol. Její umístění v centru města jí přisuzuje výhodnou polohu, díky které mateřskou školou prošla řada dětí. Je tradičním zařízením, jehož zřizovatelem i provozovatelem je město Nový Jičín. Od 1.1.2003 patří mateřská škola do PRÁVNÍHO SUBJEKTU TROJLÍSTEK, kterého součástí jsou tři odloučená pracoviště: 
MŠ Komenského 78
MŠ Máchova 62
MŠ Beskydská 143 od ledna 2015. 

     MŠ je obklopena rozlehlou zahradou o rozloze téměř 3000 m čtverečních. Od okolí je oddělena a odhlučněna živým plotem o ploše téměř 1500m čtverečních. Budova je prostorná, zděná, s vysokými stropy i okny a vyhovujícím vnitřním členěním. Má tři samostatné vnitřní prostory pro každou třídu (vchod, šatnu, třídu a hernu, ložnici, hygienické zařízení), které jsou propojeny společnou halou a velkou jídelnou. Dvě třídy mají k dispozici venkovní verandy s přímým vstupem do zahrady. Mateřská škola je trojtřídním zařízením s kapacitou 84 dětí, třídy jsou homogenní (věkově rozlišeny). I. třída "Kuřátka", druhá třída "Sluníčka", třetí třída "Berušky a Broučci." Děti jsou přijímány na základě písemné přihlášky rodičů . Přijímány jsou děti od 3 let věku, maximální počet na jedno oddělení je 28 dětí. Zápis do mateřské školy vyhlašuje zřizovatel - Město Nový Jičín, pravidelně v jarním období. Kapacita mateřské školy je trvale naplněna.

adresa Komenského 78 Nový Jičín 74101

tel. 733 143 805 

I. třída "KUŘÁTKA"

Mámo, táto ahojky, dnes už spěchám do školky. Pak Vám budu vyprávět: "Školka je můj nový svět."

Naše I. třída se jmenuje "KUŘÁTKA".

Třídními učitelkami této skupiny jsou paní učitelka Simona Klosová a Karolína Mičková. Ve skupině působí i školní asistentka Silvie Škařupová.

Třídu tvoří děti ve věku 3 - 4,5 let. Děti jsou rozděleny do dvou skupin podle věku. Jedná se o skupinu nejmladších dětí, ale program je koncipován dle schopností a dovedností jednotlivců.

K 1.9.2020 je zapsáno 26 dětí 16 dívek a 10 chlapců. Jsou zde integrovány 3 děti s ortoptickou vadou, které denně dochází do cvičebny v mateřské škole a pracují pod dohledem ortoptické sestry.

Třída je otevřená od 6.00 do 16.00 hodin, vstup od ortoptické cvičebny.

Z bezpečnostních důvodů je nutno zvonit na zvonek u vchodu do šatny.

Základním prostředkem vzdělávání v naší třídě je hra a otevřená komunikace. S láskou a respektem pečujeme o děti, umožňujeme jim objevovat svět kolem sebe a radovat se z maličkostí.

Třídní vzdělávací program "KUŘÁTKA POZNÁVAJÍ SVĚT" vymezuje specifika třídy.

Přispíváme k všestrannému rozvoji osobnosti dětí, objevující svět v jeho rozmanitostech a souvislostech.

V rámci odpolední edukační činnosti nabízíme nejmladším dětem 2 x v měsíci ve čtvrtek od 14.45 -15.15 hudebně pohybový kroužek "Malý zpěváček", pod vedením paní učitelky Karolíny Mičkové. Obsahem budou tanečky, písně, hudebně pohybové aktivity. 2 x čtvrteční odpoledne ve stejném čase 14.45 -15.15 ve třídě Kuřátek vyplní kroužek "Malých sportovců". Děti se seznámí hravou formou s věku přiměřenými pohybovými aktivitami s využitím tělovýchovného nářadí a náčiní. Kroužek povede paní učitelka Simona Klosová.

Vytváříme bezpečné a podnětné prostředí, do kterého se Vaše dítě bude rádo vracet.

Při plnění cílů máme na paměti:

  • MŠ je instituce v 1. řadě pro děti.
  • Prospívání dítěte je pro pedagoga to nejdůležitější.
  • Veškeré naše snažení směřujeme k tomu, aby bylo dítě maximálně spokojené a šťastné.

Vaše dítě je jedinečné a my uděláme vše pro jeho nejlepší start do života.


III. třída "BERUŠKY A BROUČCI"

"LETEM SVĚTEM, KE VŠEM DĚTEM..."

Vypravme se kamarádi, do světa a do zahrady, pojďme všichni teď a hned, objevovat celý svět...

III. třída naší mateřské školy se jmenuje "Berušky a Broučci." Třídními učitelkami této třídy jsou Bc. Mária Kašková a Ludmila Kouřilová. Ve třídě působí asistentka pedagoga Adéla Kotonská.

Složení třídy - 24 dětí, z toho 9 dívek a 15 kluků, ve věku 5 - 6,5 let. Ve třídě jsou 4 děti s ortoptickou vadou, docházející denně ke cvičení pod dohledem ortoptické sestry. Třída je otevřena od 6.30 - 16.00 hodin. Do 6.30 se děti scházejí ve třídě Kuřátek, kam je po převlečení v šatně odvádí pracovnice mateřské školy. V souvislosti se situaci Covid 19 se budou děti až do odvolání scházet ve své šatně a třídy budou otevřeny od 6.00 hodin. Děti si přebírá paní učitelka, která má ranní směnu.

Vzhledem k věkovému složení skupiny, hovoříme již o vztahu MŠ k počátečnímu vzdělávání. Děti jsou věku přiměřenou formou, ve skupinových, nebo individuálních činnostech vedené k samostatnému plnění úkolů, zvládání dovedností předškoláka.

V ranních hodinách mají možnost výběru her, nebo nabízených činností souvisejících s tématem týdne.

Společně přirozenou cestou vytváříme pravidla, která si děti v průběhu školního roku osvojí, zaměříme se na vytvoření a zautomatizování návyků hygienických, společenských i pracovních.

Hodně času věnujeme environmentální výchově. Formou vycházek budou děti poznávat svět ve všech jeho podobách. Edukační činnost bude zaměřená na prožitkové učení v co největší míře venku, v přírodě.

Vzhledem k stávající situaci Covid 19 jsou nadstandardní aktivity mimo mateřskou školu pozastaveny. V rámci mateřské školy nabízíme dětem taneční kroužek pro dívky a sportovní kroužek pro kluky, který se bude pravidelně střídat (jeden týden tanečky, druhý týden sportovky), pod vedením p. uč. Ohnheiserové a Holišové.

Máme na paměti, že nikdy nebudeme moci vychovávat žádné z dětí znovu. Máme jen jedinou možnou příležitost a to neopakovatelnou...


zpět