Přečíst stránku

Mateřská škola Komenského


 Novinky MŠ Komenského                 Fotogalerie MŠ Komenského                     Kalendář akcí MŠ Komenského
Mateřská škola Komenského 78 je jedním z nejstarších předškolních zařízení na území města Nového Jičína. Byla postavena v roce 1931 a po celou dobu své existence sloužila jako mateřská škola. Jedná se o klasickou, bezbariérovou budovu, postavenou podle vzoru vídeňských mateřských škol. Její umístění v centru města jí přisuzuje výhodnou polohu, díky které mateřskou školou prošla řada dětí. Je tradičním zařízením, jehož zřizovatelem i provozovatelem je město Nový Jičín. Od 1.1.2003 patří mateřská škola do PRÁVNÍHO SUBJEKTU TROJLÍSTEK, kterého součástí jsou tři odloučená pracoviště:

MŠ Komenského 78

MŠ Máchova 62

MŠ Beskydská 143 od ledna 2015.

MŠ je obklopena rozlehlou zahradou o rozloze téměř 3000 m čtverečních. Od okolí je oddělena a odhlučněna živým plotem o ploše téměř 1500m čtverečních. Budova je prostorná, zděná, s vysokými stropy i okny a vyhovujícím vnitřním členěním. Má tři samostatné vnitřní prostory pro každou třídu (vchod, šatnu, třídu a hernu, ložnici, hygienické zařízení), které jsou propojeny společnou halou a velkou jídelnou. Dvě třídy mají k dispozici venkovní verandy s přímým vstupem do zahrady. Mateřská škola je trojtřídním zařízením s kapacitou 84 dětí, třídy jsou homogenní (věkově rozlišeny). I. třída "Kuřátka", druhá třída "Sluníčka", třetí třída "Berušky a Broučci." Homogenní třídy preferujeme z pohledu možnosti srovnávání posunu, nebo stagnace dětí jedné věkové skupiny a možnosti tyto situace adekvátně ovlivnit. Všem dětem je věnována patřičná péče, aby dosahovaly co nejlepších edukačních výsledků. Jednotlivé třídy se vzájemně navštěvují a setkávají na společných akcích, nebo při pobytu venku. V mateřské škole pracuje tým zkušených a kvalifikovaných pedagogů společně s asistenty pedagoga a jedním školním asistentem.

Kapacita mateřské školy je trvale naplněna.

adresa Komenského 78 Nový Jičín 74101

tel. 733 143 805

I. třída "KUŘÁTKA"

Naše I. třída se jmenuje "KUŘÁTKA".

Třídními učitelkami této skupiny jsou paní učitelka Simona Klosová a Mgr. Radka Prokopová.

Třídu tvoří děti ve věku 2 - 3 let. Jedná se o skupinu nejmladších dětí, ale program je koncipován dle schopností a dovedností jednotlivců.

Jsou zde integrovány děti s ortoptickou vadou, které denně dochází do cvičebny v mateřské škole a pracují pod dohledem ortoptické sestry.

Třída je otevřená od 6.00 do 16.00 hodin - vstup od ortoptické cvičebny.

Z bezpečnostních důvodů je nutno zvonit na zvonek u vchodu do šatny.

Základním prostředkem vzdělávání v naší třídě je hra a otevřená komunikace. S láskou a respektem pečujeme o děti, umožňujeme jim objevovat svět kolem sebe a radovat se z maličkostí.

Třídní vzdělávací program "Jaro, léto, podzim, zima s pohádkou je vždycky príma " vymezuje specifika třídy.

Přispíváme k všestrannému rozvoji osobnosti dětí, objevující svět v jeho rozmanitostech a souvislostech.

Vytváříme bezpečné a podnětné prostředí, do kterého se Vaše dítě bude rádo vracet.

Při plnění cílů máme na paměti:

  • MŠ je instituce v 1. řadě pro děti
  • prospívání dítěte je pro pedagoga to nejdůležitější
  • veškeré naše snažení směřujeme k tomu, aby bylo dítě maximálně spokojené a šťastné

Vaše dítě je jedinečné a my uděláme vše pro jeho nejlepší start do života.

II. třída "Sluníčka"

"Pojďte s námi krok za krokem pohádkovým rokem"

II. třída naší mateřské školy se jmenuje Sluníčka. Třídními učitelkami jsou Jana Holišová a Barbora Matlochová Dis. Ve třídě působí také asistent pedagoga Gabriela Urbanová. 

Třídní vzdělávací program je strukturován do oblastí - pohádkových putování, které na sebe nezávisle navazují. Vzhledem k věkovému složení skupiny se pouštíme do samostatnějších úkolů, zejména při práci v centrech aktivit, nebo při námětových hrách.

Ve třídě panuje přátelská atmosféra, k dětem přistupujeme individuálně a snažíme se o otevřenou komunikaci. Našim hlavním cílem je rozvoj všech dětí ve všech oblastech a jejich spokojenost.

"Učíme děti o životě a ony nás mezitím učí, o čem život je. "Angela Schwind"

III. třída "BERUŠKY A BROUČCI"

III. třída naší mateřské školy se jmenuje "Berušky a Broučci." Třídními učitelkami této třídy jsou Bc. Mária Kašková a Ludmila Kouřilová. Ve třídě působí asistentka pedagoga Martina Špetíková.

Třída je otevřena od 6.30 - 16.00 hodin. Do 6.30 se děti scházejí ve třídě Sluníček, kam je po převlečení v šatně odvádí pracovnice mateřské školy.

Vzhledem k věkovému složení skupiny, hovoříme již o vztahu MŠ k počátečnímu vzdělávání. Děti jsou věku přiměřenou formou, ve skupinových, nebo individuálních činnostech vedené k samostatnému plnění úkolů, zvládání dovedností předškoláka.

V ranních hodinách mají možnost výběru her, nebo nabízených činností souvisejících s tématem týdne.

Společně přirozenou cestou vytváříme pravidla, která si děti v průběhu školního roku osvojí, zaměříme se na vytvoření a zautomatizování návyků hygienických, společenských i pracovních.

Hodně času věnujeme environmentální výchově. Formou vycházek budou děti poznávat svět ve všech jeho podobách. Edukační činnost bude zaměřená na prožitkové učení v co největší míře venku, v přírodě.

Pro děti budou nabízeny nadstandardní aktivity předplavecký výcvik, zumba, bruslení, prvky muzikoterapie.

Máme na paměti, že nikdy nebudeme moci vychovávat žádné z dětí znovu.

Máme jen jedinou možnou příležitost a to neopakovatelnou...

Tým mateřské školy Trojlístek - Komenského 78, Nový Jičín.


zpět