Přečíst stránku

Mateřská škola Máchova


Novinky MŠ Máchova                           Fotogalerie MŠ Máchova                              Kalendář akcí MŠ Máchova


Naše mateřská škola se nachází v klidném prostředí na pokraji města Nový Jičín. Jsme trojtřídní zařízení s heterogenním složením. Mateřskou školu navštěvuje 75 dětí. Součástí mateřské školy je nově zrekonstruovaná školní zahrada v přírodním stylu, která byla financována z EU a za pomoci odboru životního prostředí.

Třídy jsou uspořádány heterogenně, tento fakt vnímáme jako optimální podmínku pro uspokojování lidských potřeb. Mezi dětmi dochází k přirozenějšímu a jednoduššímu předávání poznatků, vztahy mezi lidmi jsou přátelské, ohleduplné, vyskytuje se méně agresivity. Součástí budovy je školní jídelna, která zabezpečuje stravování pro všechna 3 zařízení právního subjektu Trojlístek (Máchova, Komenského a Beskydská). Vybavení školní jídelny je doplňováno průběžně tak, aby splňovalo všechny hygienické a bezpečnostní normy. Dětem je umožněn pobyt venku na nově zrekonstruované školní zahradě vybavené různými přírodními prvky, které využíváme při výuce environmentální výchovy. Do MŠ jsou přijímány děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let. Zápis provádí ředitelka nebo zástupkyně po dohodě se zřizovatelem. O přijetí dítěte k 1.9. následujícího školního roku rozhoduje ředitelka školy. Kapacita mateřské školy je trvale naplněna.

Mateřská škola zajišťuje společně s rodinou všestrannou výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb. V mateřské škole pracuje kolektiv erudovaných učitelek, které se vždy snaží připravit dětem dny pestré, příjemné a zábavné. Děti mají k dispozici nepřeberné množství hraček, didaktických pomůcek, sportovního nářadí, náčiní a hudebních nástrojů.

Východiskem naší práce je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Pro školní rok 2019/2020 má naše mateřská škola zpracovánu přílohu ke školnímu vzdělávacímu programu s názvem " Země je kouzelná planeta", který je rozdělen do čtyř integrovaných bloků a projektů. Každá třída má vypracovaný vlastní třídní vzdělávací program, podle kterého pracuje. Program a činnosti v jednotlivých třídách je koncipován tak, aby děti na konci školního období získaly potřebné a věku přiměřené kompetence pro život.

adresa Máchova 62 Nový Jičín 74101

tel. 733 143 800 

Prohlédněte si nás na Virtualtravel.cz:

https://www.virtualtravel.cz/novy-jicin/ms-trojlistek-machova-62zpět