Přečíst stránku

Mateřská škola Beskydská


Novinky MŠ Beskydská                         Fotogalerie MŠ Beskydská                         Kalendář akcí MŠ Beskydská


   Naše mateřská škola se nachází ve dvouposchoďové vilce v místní části Nový Jičín-Žilina. Jsme odloučeným pracovištěm Mateřské školy Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62. Děti a rodiče pro školku vymysleli přezdívku "Žilinka".

Děti mají v přízemí k dispozici prostornou hernu s tematickými koutky (obchod, kadeřnictví, doprava apod.), oddělenou jídelnu i modernizované WC. Na poschodí se nachází klidná ložnice. Vilku obklopuje svěží zahrada s herními prvky a pergolou, kde máme s dětmi zázemí při pobytu venku. Zahradu využíváme celoročně. Kromě tradičního pískoviště a skluzavky mohou děti trénovat fotbal, discgolf i basketbal. Zimní radovánky umožňuje umělý kopec a jaro vybízí k pěstitelským pracím. Naše procházky směřují nejčastěji na blízký kopec Puntík nebo do Lesoparku na Skalkách.

V naší "Žilince" máme smíšený kolektiv 23 dětí, kde se děti mají možnost učit spolupráci a inspirovat se od starších kamarádů. Zároveň mají předškolní děti intenzivní přípravu na školní docházku zvlášť v malé skupince.

Při pedagogické činnosti vycházíme i z různých alternativních pojetí, jako např. Montessori výuka, program Začít spolu. Cílem je přispět formou prožitkového učení ke zdravému životnímu stylu dětí. Předškolní vzdělávání je zajištěno rozumovou, matematickou a estetickou výchovou. Denní tělesná, grafomotorická cvičení, logopedické chvilky a smyslové činnosti jsou nabízeny hravou formou s přihlédnutím na individuální přístup a věkové zvláštnosti dětí.

Pro děti je výhodou menší kolektiv, stabilní sestava pedagogických pracovníků a tříletý pobyt v jedné třídě. Několikrát za rok se potkáváme s rodinami dětí při společných aktivitách-Drakiáda, Vánoční i Velikonoční dílny, Zahradní Slavnost a dalších. Spolupráce s rodinou je pro nás zásadní prioritou.

Kromě společných akci celého subjektu Trojlístek se pravidelně účastníme akcí pořádaných městem Nový Jičín-výstavy, program na náměstí, divadlo. Navázali jsme úspěšnou spolupráci se Slezskou Diakonií, osadním výborem městské části Žilina, navštěvujeme také knihovnu.

adresa Beskydská 143 Nový Jičín Žilina 74101

tel. 733 143 809 

Prohlédněte si nás na Virtualtravel.cz

https://www.virtualtravel.cz/novy-jicin/ms-trojlistek-beskydska-143/12771


zpět