FINSTAV KRETEK s.r.o

04.10.2019

Děkujeme firmě FINSTAV KRETEK s.r.o, Nábřežní 1726/7, 741 01 Nový Jičín, IČO: 268 327 63 za sponzorský dar ve výši Kč 5 000,- v hotovosti na nákup učebních pomůcek a hraček pro děti.