ZÁVAZNÉ POKYNY A INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ MŠ TROJLÍSTEK NOVÝ JIČÍN S ÚČINNOSTÍ OD PÁTKU 9.10.2020

08.10.2020

Vážení rodiče,

s účinností od 9.10.2020 je vstup rodičů do prostor mateřské školy povolen pouze v rouškách.

Moc Vás prosíme o dodržování těchto pokynů, jelikož situace v České republice je opravdu velmi vážná v rámci Covid-19.

POKYNY A OPATŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY TROJLÍSTEK NOVÝ JIČÍN (PLATÍ PRO VŠECHNA ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ):

PŘÍCHOD K MATEŘSKÉ ŠKOLE A POHYB V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Minimalizovat shromažďování před mateřskou školou. Nezdržovat se v prostorách před mateřskou školou ani na zahradě mateřské školy. Před školou dodržovat odstupy 2 m. Před školou platí pro všechny osoby povinnost zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.

Před mateřskou školou i v budově mateřské školy je nutné dodržovat odstup 2 m. Doprovázející osoba (zákonný zástupce dítěte) se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze na nezbytně nutnou dobu (pouze předání/vyzvedávání dítěte). Prosíme o nezdržování se v prostorách mateřské školy. Po vstupu do mateřské školy je nutné použít desinfekci rukou (bude k dispozici u hlavního vchodu). Do šaten vstupuje pouze omezený počet osob (organizuje provozní zaměstnanec MŠ). Dospělým povolen vstup pouze do šaten, nikoli do tříd ani do koupelen! A to na dobu nezbytně nutnou! Děti a zaměstnanci MŠ roušky nosit nemusí. V šatně dítě od rodičů převezme učitelka MŠ. Rodič může odejít až poté. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí vstoupit do mateřské školy.

Děkujeme Vám za Vaše pochopení a dodržování stanovených pokynů. Tato opatření jsou činěna v zájmu ochrany zdraví Vašich dětí a zaměstnanců MŠ.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám k dispozici telefonicky či emailem. Kontakty jsou uvedeny na www.trojlistek.cz

Prosíme rodiče o převedení veškerých hotovostních úhrad na bezhotovostní formu. Kdo nemá účet, prosím, kontaktujte vedoucí stravování. Děkuji za pochopení.

V Novém Jičíně dne 8.10.2020                                                   Ing. Romana Seifertová

                                                                                                         Ředitelka MŠ Trojlístek