ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ od školního roku 2022/23.

26.05.2022

Číslo jednací: MS TRO 199/2022

Datum vydání rozhodnutí: 26.5.2022

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

od školního roku 2022/23.

Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín Máchova 62, příspěvková organizace, jejíž činnost vykonává ředitelka školy Ing. Romana Seifertová , rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí k předškolnímu vzdělávání, ke dni 1.9.2022 na základě podaných žádostí o přijetí.

Žádosti podané dne 2.5.2022 prostřednictvím zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace, odloučená pracoviště

MŠ Komenského 78 a Beskydská 143 od 1.9.2022 se vyhovuje v plném rozsahu.

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání dle jednotlivých pracovišť.

MŠ Trojlístek Nový Jičín
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!