Přednáška „Vývoj dětské řeči a jak podpořit její přirozený vývoj“

03.09.2020

Zveme vás na přednášku logopedky paní Mgr. Kateřiny Kunzové.

"Slovo, slovíčko, otevři se maličko"

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010610


Vážení rodiče,

zveme Vás na přednášku logopedky paní Mgr. Kateřiny Kunzové na téma:

"Vývoj dětské řeči a jak podpořit její přirozený vývoj"


Kdy: ve středu 30. září 2020 v 15.30 hod.

Kde: na školní zahradě MŠ Máchova v Novém Jičíně


V případě nepříznivého počasí ve třídě u berušek (roušky nutné).

                                                                  Ing. Romana Seifertová

                                                                           Ředitelka MŠ

V Novém Jičíně 3.9.2020