„Pojď poznávat svět“ 

30.04.2019

č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002041 

Mateřská škola je zapojena do projektu OP VVV - Šablony pro MŠ a ZŠ od 1.9.2016 do 31.8.2018.
Z 1. zprávy o realizaci projektu vyplývají tyto uhrazené aktivity:

- Personální šablona "Školní asistent" /50% úvazek)
- Další vzdělávání pedagogických pracovníků " Rozvoj předmatematických představ dětí v praxi MŠ"
- Společné setkání rodičů předškolních dětí, elementaristkami ZŠ, psychologem a učitelkami MŠ Trojlístek

Ke stažení zde:


MŠ Trojlístek Nový Jičín
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!