Výsledky přijímacího řízení - zápis. Přijetí do MŠ Trojlístek Nový Jičín - účastnická čísla

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ. Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín Máchova 62, příspěvková organizace, jejíž činnost vykonává ředitelka školy Ing. Romana Seifertová , rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí k předškolnímu vzdělávání, ke dni 1.9.2019 na základě podaných žádostí o přijetí. Žádosti podané dne 2.5.2019 prostřednictvím zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace, odloučená pracoviště MŠ Komenského 78 a Beskydská 143 od 1.9.2019 se vyhovuje v plném rozsahu, se v souladu s § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odůvodnění neuvádí. Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání dle jednotlivých pracovišť. Registrační číslo dítěte.

MŠ Máchova 62 K 15/2019

M 13/2019

M 21/2019

M 11/2019

M 20/2019

M 14/2019

M 25/2019

M 22/2019

M 31/2019

M30/2019

M 08/2019

M 09/2019

M 28/2019

M 12/2019

M 26/2019

M 19/2019

M 03/2019

M 29/2019

M 33/2019

M 17/2019

M 01/2019

K 47/2019

M 15/2019

K 11/2019

K 24/2019

K 42/2019

K 58/2019

K 26/2019

K 57/2019

MŠ Komenského 78

K 34/2019

K 06/2019

K 09/2019

K 53/2019

K 08/2019

K 27/2019

K 39/2019

K 12/2019

K 14/2019

K 50/2019

K 51/2019

K 49/2019

K 30/2019

K 38/2019

K 13/2019

K 07/2019

K 05/2019

K 17/2019

K 04/2019

M 18/2019

K 56/2019

K 01/2019

K 19/2019

MŠ Beskydská 143

B 10/2019

B 03/2019

B 01/2019

B 17/2019

B 08/2019

B 11/2019

B 06/2019