Upozornění: v MŠ Máchova byl prokázán výskyt onemocnění Covid – 19

13.10.2020

Vážení rodiče,
 v MŠ Máchova byl prokázán výskyt onemocnění Covid - 19 u jedné ze zaměstnankyň ze třídy Včeliček.
Vzniklou situaci jsme konzultovali s KHS a postupujeme dle jejího doporučení a nařízení vlády. O veškerém dění Vás budeme informovat.