UPOZORNĚNÍ: MŠ MÁCHOVA JE OD ÚTERÝ 10.11.2020 DO ČTVRTKA 12.11.2020 V KARANTÉNĚ.

09.11.2020

Vážení rodiče,

v MŠ Máchova byl prokázán výskyt onemocnění Covid - 19 u jednoho dítěte. Dle rozhodnutí Krajské hygienické stanice: MŠ MÁCHOVA JE OD ÚTERÝ 10.11.2020 DO ČTVRTKA 12.11.2020 V KARANTÉNĚ.

1) V případě, že stihnete provést test na Covid19 u Vašeho dítěte do čtvrtka 12.11.2020 s negativním výsledkem, může vaše dítě zpět do mateřské školy v pátek 13.11.2020.

2) Pokud se do tohoto data nestihne Vaše dítě otestovat, prodlouží se mu karanténa do pondělí 16.11.2020 včetně.

Prosíme sledujte zdravotní stav Vašeho dítěte.

Vzniklou situaci jsme konzultovali s KHS a postupujeme dle jejího doporučení. V případě jakýchkoliv potíží Vašeho dítěte (rýma, kašel, bolesti hlavy, teplota, dušnost) prosím, kontaktujte svého dětského lékaře a ten Vás objedná na testy.

V PŘÍPADĚ, ŽE STIHNETE U VAŠEHO DÍTĚTE PROVÉST TEST DO ČTVRTKA 12.11. A VÝSLEDEK TESTU BUDE NEGATIVNÍ (NUTNO PROKÁZAT V MATEŘSKÉ ŠKOLE) A DÍTĚ BUDE BEZ PŘÍZNAKŮ, MŮŽE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V PÁTEK 13.11.2020.

Prosím sledujte naše webové stránky www.trojlistek.cz

Veškeré informace Vám budou zasílány rovněž na Váš email. MŠ Komenská a MŠ Beskydská fungují bez omezení.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Romana Seifertová

Ředitelka MŠ Trojlístek