Sleva na dani pro rodiče ve výši úplaty za zaplacené školné za rok 2019

14.01.2020

Novela zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmu umožňuje rodičům uplatnit slevu na dani ve výši úplaty zaplacené za umístění dítěte v mateřské škole v kalendářním roce. Za výdaj není považována platba za stravu. Mateřská škola bude vydávat rodičům potvrzení o výši úplaty uhrazené v roce 2019 od 23. ledna 2020. Potvrzení si můžete vyzvedávat ve třídách, kde Vaše dítě dochází.

Ing. Romana Seifertová

Ředitelka MŠ Trojlístek