Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK

09.06.2022

Naše mateřská škola je zapojena do projektu:

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613

INK4 Podpora pracovníků škol a školských zařízení v oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání

Podpora škol vzdělávajících nadané a mimořádně nadané děti a žáky

Cílem aktivity je vybudování ucelené koncepce pro školy v systematickém přístupu ke vzdělávání, péči a rozvoji nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků. Koncepce je spojena se systematičností v pedagogické identifikaci, v metodách a formách výuky, v přístupu a komunikaci nejen s dětmi a žáky, ale i jejich rodiči. Dále se jedná o kontinuální podporu učitelů i ředitelů s odborným vedením a s důrazem na praktické využití přímo ve vzdělávání a rozvoji dětí této cílové skupiny.

Realizované aktivity na škole:

Školní rok 2021/2022

  • Úvodní workshop pro pedagogický sbor
  • Workshop pro pedagogické pracovníky zaměřený na sociálně-emoční inteligenci a komunikaci
  • Workshop pro pedagogické pracovníky zaměřený na metody a formy výuky dětí intelektově nadaných

Školní rok 2022/2023

  • Kontinuální odborné poradenství
  • Supervize učitelů k otázkám přístupu, metod a forem výuky, rozvoje intelektově nadaných dětí včetně komunikace

Projekt byl podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen "projekt"). Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky.

Realizován ve spolupráci s Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem, Nový Jičín, příspěvkovou organizací www.kvic.cz a nadačním fondem QIIDO www.qiido.cz.

MŠ Trojlístek Nový Jičín
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!