Přivítání v novém školním roce 2019/2020

01.09.2019

Vážení rodiče a milé děti,

je tady září a my společně přivítáme nový školní rok 2019/2020, který bude plný poznání, zábavy a her.

Školní vzdělávací program (ŠVP) Mateřské školy Trojlístek Nový Jičín jsme nazvali "BAREVNÝ SVĚT", který byl zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Názvy příloh ŠVP pro jednotlivá pracoviště:

  • MŠ Máchova - "Země je kouzelná planeta"
  • MŠ Komenského - "Poznáváme svět"
  • MŠ Beskydská - "Ruku v ruce"

Připravujeme pro děti bohatý edukační program, se kterým budete seznamováni prostřednictvím nástěnek v šatnách dětí a webových stránek www.trojlistek.cz.

Těšíme se na nový školní rok a přejeme všem dětem mnoho štěstí a radosti v naší mateřské škole.

Kolektiv MŠ Trojlístek Nový Jičín