Příkaz ředitele školy: koronavirus


PŘÍKAZ ŘEDITELE ŠKOLY - KORONAVIRUS

Mateřská škola přijala tato opatření:

  • Omezit přístup veřejnosti do prostor mateřské školy.
  • Zaměstnanci, kteří pobývali v oblastech se zvýšením rizikem nákazy, budou po dobu 14 dnů po návratu preventivně čerpat volno.
  • Informovat se o případném pobytu dětí a jejich rodičů v zahraničí (v rizikových oblastech) a dodržení postupů stanových KHS (Krajská hygienická stanice).
  • Pokud rodič s dítětem pobýval v oblasti s výskytem koronaviru, je třeba, aby tuto informaci neprodleně nahlásil telefonicky v mateřské škole a zároveň dodržel doporučenou 14-denní karanténu. Po tuto dobu bude dítě z mateřské školy omluveno.
  • Vyvarovat se hromadných akcí.

Mateřská škola přijala tato hygienická opatření:

  • V rámci zvýšených hygienických opatření bude denně prováděna plošná desinfekce podlahových krytin, klik, zábradlí, umyvadel, toalet, pracovních ploch a to prostředky s virucidním účinkem.
  • Je prováděna kontrola a nácvik správného mytí rukou u dětí.
  • Děti i zaměstnanci mateřské školy mají dávkovač s antibakteriálním mýdlem.

Doporučení bude dle potřeby aktualizováno.

Ing. Romana Seifertová

V Novém Jičíně dne 6.3.2020 Ředitelka MŠ