Organizace dětí a testování od 12.4.2021

08.04.2021

Vážení rodiče,

pro všechny děti, které se dle mimořádného nařízení můžou vrátit do MŠ od 12.4.2021, budou platit tyto podmínky organizace dětí v mateřské škole:

Na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole se vztahuje povinné testování. Účast na testování bude podmínkou přítomnosti dítěte na vzdělávání v MŠ.

Zákonní zástupci, kteří nebudou děti do MŠ na povinné vzdělávání přivádět, se vztahují běžná pravidla pro omlouvání nepřítomnosti dítěte v MŠ.

ORGANIZACE TESTOVÁNÍ

Testování bude probíhat 2x týdně za asistence rodičů a dohledu personálu MŠ (první test vždy první den prezenční výuky v daném týdnu, zpravidla pondělí a čtvrtek). O výsledku testování bude veden záznam.

Testování bude probíhat ihned při vstupu do budovy MŠ, vstup do dalších prostor MŠ budou mít pouze děti s negativním testem. Prosíme rodiče o dodržování rozestupů při příchodu k mateřské škole s ohledem na již prováděné testování ostatních dětí.

Otestování dítěte by mělo trvat cca 15 minut, proto si prosím, vyhraďte dostatek času pro testování a předávání dítěte do MŠ tak, aby se testování mohlo ukončit nejpozději do 8:45 hod. Pro rodiče, kteří potřebují dítě předat v MŠ v 6 hod, mohou přijít s dětmi v 5.45 hod.

Po dobu, než bude výsledek testu vyhodnocen, můžete s dětmi využít prostor zahrady mateřské školy.

Testování bude prováděno z nosu (,,Singclean" testy) výhradně v MŠ.

Testovat se nemusí dítě, u kterého zákonný zástupce doloží, že:

a) prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.

Po absolvování testu s negativním výsledkem budete děti předávat učitelkám přímo u vstupu do mateřské školy tak, aby byla naplněna podmínka minimalizace pohybu třetích osob v prostorách MŠ. V odpoledních hodinách si budete opět děti vyzvedávat u vstupních dveří, případně přímo ze zahrady.

Děti budou při příchodu zařazené do patnácti členných skupin, respektováno bude dle možností původní zařazení dětí do předškolních tříd. V případě většího počtu bude konkrétní třída rozdělena na dvě skupiny. Děti IZS budou přiřazeny ke skupině starších dětí.

Děti v MŠ nemusí mít roušky ani respirátory. Rodiče pohybující se v prostorách školní zahrady a kolem mateřské školy musí mít nasazen vždy respirátor. Případné dotazy posílejte na reditelka.trojlistek@seznam.cz z nebo volejte na tel. č. 603 897 763, 733 143 802

Věříme, že vše společně zvládneme, kolektiv MŠ Trojlístek

Odkazy a informace k testování:

Mimořádné opatření č.j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN priloha_892336944_3_MO MZ_opatření ve školách s 1. fází rozvolnění__dne 12. 4. 2021 do odvol.._

Mimořádné opatření č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN priloha_892336944_6_MO MZ