INFORMACE K PROVOZU MŠ OD 12.4.2021

08.04.2021

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády ČR, budou od pondělí 12. 4. 2021 mateřské školy MŠ Trojlístek (MŠ Máchova 62 a MŠ Komenského 78) otevřeny pro předškoláky - děti, které plní povinnou předškolní docházku v posledním roce před nástupem do ZŠ a dále pro děti rodičů pracujících v IZS (na základě mimořádného opatření MZCR a MŠMT "Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke Covid - 19, dne 6. 4. 2021).

Dětí z MŠ Beskydská, kterých se to týká, budou přijaty na MŠ Máchova.

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží mateřské škole potvrzením zaměstnavatele.

Nyní pro Vás připravujeme přehledný manuál, který bude zveřejněn na webových stránkách MŠ nejpozději v pátek 9. 4. 2021. Zde se dozvíte bližší informace k organizaci dětí v MŠ a informace o povinném testování dětí.

Děkujeme za pochopení.