Doporučení Krajské hygienické stanice

                           Vážená paní, Vážený pane, 

Žádáme Vás, abyste tyto informace předali svým podřízeným s tím, že toto doporučení KHS MSK se může s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci změnit, respektive zpřísnit. 

Doporučení pro zdravotnická a sociální zařízení: Vydání zákazu návštěv, a to do odvolání. 

Doporučení pro školská zařízení: Předání veškerému personálu a žákům. 

Doporučení pro ostatní (např. ORP): Žádáme o zveřejnění na webových stránkách a úřední desce. 

Pro všechna zařízení, resp. místa s vysokou koncentrací občanů, je doporučen zvýšený hygienický režim - dezinfekce a mytí rukou i ploch. 

BLIŽŠÍ INFORMACE: Ministerstvo zdravotnictví ČR: https://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnimvyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html 

KHS MSK:  https://www.khsova.cz/ 

Zdravotní ústav v Ostravě: https://www.zuova.cz/ 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje: https://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/informace-o-koronaviru-144974/