Seminář : „Dítě není malý dospělák a dospělák nemá být velké dítě“

06.10.2021

Vážení přátelé,

zveme Vás na seminář Mgr. Jiřího Haldy na téma: "Dítě není malý dospělák a dospělák nemá být velké dítě". Seminář se bude konat ve středu 20. října 2021 v MŠ Máchova 62, Nový Jičín v 16 hod..

- Základy emočního a sociálního vývoje dětí

- Význam klíčových rituálů pro život

- Role v rodině a jejich synchronní vazby

Anotace: vývoj emočního a sociálního zrání má svoje zákonitosti a je rizikové je podceňovat. Mozek je orgán, který má svoje obecné a svoje individuálně specifické potřeby a je třeba naučit se mít k těmto odlišnostem respekt. Je třeba stále trpělivě vysvětlovat, že dítě se nerodí jako nepopsaný list a že rozvoj a podpora jeho potenciálu je zárukou jeho úspěšného a užitečného života. Zároveň je třeba pamatovat, že skladba potřeb má svoji strukturu a významné je i respektovat pořadí vývoje potřeb a pamatovat na odlišnosti pohlaví. Význam vztahů v rodině je tedy zcela klíčový. Patří do něj základní vazby mezi jednotlivými členy - akcentuji ten, který se nejvíc přehlíží - vztahy mezi sourozenci. Které nejen tvoří významnou součást rodinného klimatu, ale také jsou základem pro tvoření partnerství po celý život.

Mgr. Jiří Halda: speciální pedagog a rodinný terapeut. Orientuji se na poruchy chování a učení a rodinné vztahy. To, že poruchy vychází z chybných rodinných vzorů je dávno známo. Proto je problém dítěte vždy problém celé rodiny. Orientuji se tedy na rodinu jako organismus, kde má být všem dobře a všichni si mají být jisti svým místem. Jsem nepříliš aktivní sportovec, miluji válení kombinované s povalováním a jsem nenadaný, ale velmi vášnivý hráč na baskytaru.

Vezměte si pohodlné oblečení a nestyďte se ptát J Těšíme se na Vás.

V případě zájmu Vás žádáme o přihlášení emailem na adresu zastupkyne.trojlistek@seznam.cz či telefonicky na čísle 733143802. Do přihlášky (emailu) prosím napište Vaše jméno a telefonní kontakt.

V případě jakékoliv změny o konání semináře Vás budeme kontaktovat.


Informace pro účastníky:

  • přítomné osoby použijí po celou dobu konání respirátor, s výjimkou lektora či přednášejícího,
  • osoby účastnící se vzdělávacích akcí, včetně praxí a zkoušek, nesmí mít klinické příznaky onemocnění COVID-19 a zároveň se musí prokázat:

- potvrzením o absolvování RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, které nesmí být starší 7 dnů před začátkem akce. V případě, že na potvrzení není uveden přesný čas testu, budeme pro potřeby určení lhůty počítat čas 7:00 ráno v uvedený den testu.

- potvrzením o absolvování antigenního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, které nesmí být starší 72 hodin před začátkem akce. V případě, že na potvrzení není uveden přesný čas testu, budeme pro potřeby určení lhůty počítat čas 7:00 ráno v uvedený den testu. Potvrzení může být vystaveno, laboratoří nebo zaměstnavatelem (školou),

- certifikátem (nebo jiným potvrzením) Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, kdy:

- od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo

- od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,

- certifikátem (potvrzením) o prodělání laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19. Těmto osobám již uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní (prokazovat můžou certifikátem testu nebo potvrzením lékaře),

- osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem. Testy neposkytujeme, účastník si přinese vlastní.

V případě, že se účastník neprokáže žádným z uvedených dokumentů, nesmí být připuštěn k účasti na vzdělávání. Účastník se může prokázat certifikátem v listinné podobě, elektronické podobě (pdf v telefonu) nebo údaji z aplikace "Tečka" (příp. jiné aplikace)

Veškeré certifikáty o laboratorně provedených testech a o očkování jsou pro účastníky dostupné na https://ocko.uzis.cz/ (po přihlášení) nebo v aplikaci "Tečka".

Seminář je hrazen z dotačního programu OP VVV Šablony III.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018791 Barevný svět ruku v ruce

MŠ Trojlístek Nový Jičín
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky